Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  Het doel van de Stichting?

Pater Klaas Schilder zette zich (vaak met gevaar voor eigen leven) in voor echt hulpbehoevende gemeenschappen en culturen. Het door armoede en oorlog geteisterde Congo, waar Klaas meer dan 50 jaar actief is geweest, is hier een goed voorbeeld van.
Hij hielp daar mensen, die zich zorgzaam en sociaal inzetten door toekomstperspectief en werkgelegenheid te bieden. Het ging veelal om het bieden van allereerste levensbehoeften zoals voedsel, kleding, medicijnen en het bieden van een veilig onderdak, maar ook armoedebestrijding in het algemeen, scholingsprojecten en de bestrijding van ziekten zoals tbc, suikerziekte hadden hierbij prioriteit.

Het tweede doel van de Stichting is het ondersteunen of stimuleren van mensen of instanties in minder behoevende gemeenschappen die zich ten dienste stellen voor de gemeenschap en het geldelijke ondersteuning verlenen aan lokale bedrijven, instanties en organisatie die zich met hulp van vrijwilligers op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied inzetten voor het welzijn van mensen.
Een goed voorbeeld hiervan is het organiseren van een feestelijke bijeenkomst voor mantelzorgwerkers, alwaar hun inzet beloont en geroemd wordt.   
Naast deze ideologische doelstellingen heeft de Stichting ook Statutaire doelstellingen en een Beleidsvisie opgesteld.