Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  De structuur van de Stichting?

De structuur van de Stichting is helder en open.
Het vermogen van Klaas Schilder (verkregen uit het familiekapitaal) heeft hij volledig ingebracht in een door hem opgerichte Stichting.
Dit geld wordt beheerd door het bestuur van de Stichting.
Uit dit geld komt een vast rendement dat wordt aangewend om de diverse door de Stichting geselecteerde projecten te ondersteunen.
Het oorspronkelijke kapitaal blijft op deze manier intact, waardoor de duurzaamheid van de Stichting is gegarandeerd.
De dagelijkse leiding van de Stichting wordt gevoerd door een onafhankelijk bestuur.
Op deze manier kunnen de contribuanten van de Stichting er zeker van zijn, dat 100% van de door hun ter beschikking gestelde gelden voor de diverse projecten worden aangewend.  

Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Pater Klaas Schilder is als volgt:
 
A.J.C.M. Schilder (voorzitter)
P.H. Schilder (secretaris/penningmeester)
M.C.N. Lemmens (bestuurslid)
J.H.N.I. Mol (bestuurslid)
E.L.J.M. Schilder (bestuurslid)