Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  Projecten

Naast éénmalige projecten in Volendam e.o. die ondersteuning verlenen aan kerkelijke-, charitatieve-, culturele- en wetenschappelijke instellingen, gaat de meeste aandacht uit naar projecten in Oost-Congo waar Klaas Schilder al meer dan 50 jaar actief is.
Om u een goed beeld te geven van de leefomstandigheden en zijn werkzaamheden aldaar treft u onderstaand een verslag van Pater Klaas Schilder zelf aan van 2006:‘Dit jaar is het 40 jaar geleden dat ik naar Congo ben vertrokken. In mijn dagelijks leven zet ik mij op een heel praktische manier in om de medemens daar te ondersteunen. De voortdurende oorlogssituatie in het land en de explosieve groei van aids maken veel hulp noodzakelijk. Het gaat veelal om allereerste levensbehoeften zoals voedsel, kleding, medicijnen en onderdak. Alleen door midden tussen deze mensen te staan kan worden beoordeeld waar, wanneer en in welke vorm ondersteuning zinvol is.

In het oosten van Congo, in het bijzonder in de provincie Kivu, vinden er op dit moment plunderingen en massamoorden plaats. Doordat mijn missiepost centraal is gelegen in deze provincie, maak ik dagelijks mee dat er compleet onschuldige mensen getroffen worden door dit geweld. Dit geweld zorgt ervoor dat de mensen amper nog kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften.
Door het uitblijven van voldoende structurele hulp vanuit de internationale gemeenschap, voelen de mensen zich geïsoleerd en in de steek gelaten.

Een nieuw perspectief
Ondanks de levensbedreigende situatie en extreem moeilijke omstandigheden blijf ik mijzelf toch inzetten om deze kwetsbare groep mensen te helpen in het voorzien van hun eerste levensbehoeften. Met relatief weinig middelen kunnen wij deze groep mensen steunen bij het opbouwen van een nieuwe toekomst. De giften die binnenkomen vanuit mijn Stichting worden concreet besteed aan het cultiveren van kleinschalige tuin- en landbouwgronden, waardoor mensen weer zelf groente en fruit kunnen telen en zij niet langer honger hoeven te lijden.Trots en dankbaar ben ik dat ik met mijn Stichting en al de mensen die zich hiervoor inzetten het lot van deze mensen kan verzachten, waardoor zij in staat zullen zijn een nieuw bestaan op te bouwen.’

Klaas Schilder
Cassando, Kivu
Oost-Congo