Home  |  Contact  |  Routebeschrijving  |  Wie is Pater Klaas Schilder?

Pater Klaas Schilder is geboren in 1937 als zoon van Hein Schilder (Madoet) en Aagje Schilder-Klouwer. Hein en zijn vrouw waren bijzonder sociaalvoelende mensen.
Hein Schilder kreeg hiervoor zelfs een Koninklijke en een Pauselijke onderscheiding.

Klaas groeide op met deze levensvisie en dit had tot gevolg dat hij in 1950 naar Boxtel vertrok, waar in het Missiehuis Stapelen een Klein Seminarie was gevestigd.

Na 8 jaar vertrok hij naar Steenbergen waar hij zijn eerste gelofte tot armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid aflegde.
Na 1 jaar Steenbergen vertrok Klaas naar Bergeijk naar het Groot Seminarie, waar hij op 18 december 1965 tot priester werd gewijd door Mgr. Beckers.
Hij legde hier ook de eeuwige gelofte der armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid af waarmee hij toetrad tot de orde van assumptionisten. Zijn volledige vermogen bracht hij toen onder in de naar hem vernoemde Stichting.

In 1966 vertrok hij naar Congo om zijn medemens daar te helpen een beter bestaan op te bouwen.
In 2006 heeft Klaas zijn 40-jarig jubileum op zijn missiepost in Congo gevierd. Zijn levensvisie en de invulling die hij hier sindsdien aan gaf kunt u hier in zijn eigen bewoordingen lezen.

In 2020 heeft Pater Klaas Schilder met pijn in het hart afstand moeten nemen van zijn missiewerkzaamheden in de Congo, omdat zijn gezondheid dit niet langer toe liet. Op 29 mei 2021 is Pater Klaas Schilder, de oprichter van de Stichting, overleden.


Artikel Pater Klaas Schilder

Een artikel over het Missieteam Van Volendam / Pater Klaas Schilder uit:
SamenKerk, magazine van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Bisdom Haarlem-Amsterdam - Samen Kerk

SK 2021 05